Informasjon vedrørende samtykke til deltagelse i Hjertefamilies facebookgruppe

I Hjertefamilie AS tar vi personvernet ditt på alvor, og ønsker derfor at du skal vite nøyaktig hva du samtykker til når du velger å bli medlem i facebookgruppen til Hjertefamilie. Vi oppfordrer deg først til å lese vår Personvernerklæring

FRIVILLIG Å BLI MEDLEM
Det er helt frivillig å bli medlem i facebookgruppen til Hjertefamilie. Facebookgruppen er lukket og privat, det betyr at ingen andre enn medlemmer i Hjertefamilie og andre tilknyttet Hjertefamilie AS har tilgang til gruppen, eller blir godkjent som medlemmer i facebookgruppen. 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Dersom du velger å bli medlem i facebookgruppen, må du være klar over at navnet ditt og øvrig informasjon du velger å dele i gruppen vil være synlig for oss og de andre medlemmene. Det er helt frivillig å skrive innlegg og kommentarer i gruppen, og du er selv ansvarlig for hva du velger å poste. Formålet med gruppen er at du skal kunne stille spørsmål til oss og motta veiledning, samt utveksle erfaringer og spørsmål med de andre medlemmene. Det rettslige grunnlaget er a) samtykke fra deg til deltagelse i gruppen. 

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER
Din familiesituasjon kan i noen tilfeller regnes som en helseopplysning, for eksempel ”Vi er skilt. Sønnen min har daglige raserianfall. Jeg er sliten.” Helseopplysninger er sensitive opplysninger. For at du skal kunne dele informasjon om din familiesituasjon som kan være relevant med hensyn til spørsmål, drøfting eller deling i facebookgruppen, må du samtykke til at vi kan behandle særlige kategorier av personvernopplysninger i facebookgruppen. Les mer om hva som menes med særlige kategorier av personopplysninger hos Datatilsynet her.

Når du blir medlem i facebookgruppen gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan behandle særlige kategorier av personvernopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9 nr 1. Det er likevel frivillig å dele denne typen opplysninger i facebookgruppen. Sensitiv informasjon om din eller din families helse (for eksempel diagnoser) vil uansett bli slettet av hensyn til ditt og ditt barns personvern. Dette samtykket hentes kun inn for at du skal ha muligheten til å dele relevant informasjon om din familiesituasjon, dersom du ønsker det. 

ADMINISTRERING AV FACEBOOKGRUPPEN
Facebookgruppen administreres av Hjertefamilie AS og/eller ansatte eller andre tilknyttet Hjertefamilie AS. Vi forhåndsgodkjenner alle innlegg som skrives til gruppen. Vi sletter innlegg med sensitive opplysninger, du vil da få beskjed om å moderere innlegget. Dette er en ekstra sikkerhet for å ivareta ditt personvern. Vi vil ikke dele, selge eller bruke dine personopplysninger. Formålet er kun at du skal kunne benytte deg av facebookgruppen. 

 

Du kan når som helst be om at innlegg eller kommentarer skrevet av deg slettes, eller du kan slette selv.

FACEBOOK SOM DATABEHANDLER
Vi velger å bruke Facebook som plattform for medlemsgruppa og foreldrefellesskapet i Hjertefamilie. Grunnen til dette er at de fleste medlemmene i Hjertefamilie allerede har en facebookprofil som de bruker i det daglige. Når du velger å bli medlem i facebookgruppen til Hjertefamilie, samtykker du til hvordan Facebook behandler persondata. Du kan lese mer om hvordan Facebook gjør dette i Facebooks databehandleravtale (”Data Processing Addendum”) og Facebooks Data Policy. Alt dette er for øvrig likt dersom du allerede er medlem i Facebook. 

 

Du gir ditt samtykke til det ovenstående ved å melde deg inn i facebookgruppa til Hjertefamilie.


Hvis du opplever at noe er uklart eller mangler, må du ikke nøle med å kontakte meg: [email protected].

 

Sist oppdatert: 29.12.22