Betingelser / Kjøpsvilkår
Hjertefamilie

 

Vennligst les betingelsene før du gjennomfører et kjøp fra Hjertefamilie AS.

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt medlemskap i Hjertefamilie.

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt medlemskapet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber vi deg kontakte oss: [email protected]

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.

2. Avtalens Parter

Selger er Hjertefamilie AS, [email protected], org nr 928 617 858 (heretter kalt selger).

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper).

3. Selve medlemsskapet

Hjertefamilie er en abonnementbasert, generell veiledningstjeneste for småbarnsforeldre. Hjertefamilie er ikke helsehjelp. Det leveres nytt innhold i medlemsportalen når ny forskning foreligger eller det anses relevant, i form av video, artikler og lydfiler. Livesendinger/Spørretimer holdes fast én gang per måned. I tillegg består medlemskapet av en facebookgruppe hvor medlemmene kan stille spørsmål og motta generell veiledning av Psykolog Charlotte Mjelde, samt drøfte problemstillinger med andre foreldre i gruppen.

Hjertefamilie inneholder ikke 1-1-jobbing med Psykolog Charlotte Mjelde. All support og oppfølgning foregår i en lukket Facebookgruppe og via de månedlige livesendingene.

Medlemsportalen er digital. Det betyr at alt av medlemskapets innhold publiseres og gjennomføres digitalt, enten via materiale i portalen (Kajabi) eller generelle spørsmål (Facebookgruppe).

Portalen:

De ulike ressursene, herunder videoer, pdf-er, artikler og lydfiler, gjøres tilgjengelig i kursportalen Kajabi. Denne finnes ved å logge inn på www.charlottemjelde.no/login . Obs! Plattformen endres snart til egen web-applikasjon!

Innhold, fremgangsmåter og oppsett i Hjertefamilie vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater for medlemmene.

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og Facebookgruppen. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer.

Facebookgruppa:

Her kan du til enhver tid stille spørsmål og få svar. Spørsmål besvares innen normal arbeidstid i ukedager.

Charlotte eller andre som representerer firmaet, vil gjøre en vurdering av hvilke spørsmål som kan publiseres i gruppa, hvilke spørsmål som kan svares skriftlig i facebookgruppen, og hva som må besvares på Spørretimen. Alle spørsmål som sendes inn vil gjennomleses og godkjennes eller avvises før publisering. Dersom spørsmålet blir avvist vil du få en e-post med informasjon om dette.

Det gjelder egne regler for bruk av Facebookgruppen, sett deg inn i disse så snart du får tilgang til gruppen og oppdater deg dersom du har behov for det. 

Spørretimen:

Som medlem har du anledning til å stille spørsmål via Facebookgruppa og til Psykolog Mjelde som taes opp i månedlige spørretimer live på Facebookgruppa. Spørretimer tas opp og legges ut i kursportalen. 

 

Ansvar:
Hjertefamilie AS forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3.

For at utbyttet ditt av Hjertefamilie skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det du kan for å forstå, tilpasse til eget familieliv og implementere det som læres. Du forplikter deg til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen.

Kjøper forstår at Psykolog Mjelde eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for kjøpers (deg) eller noen i kjøpers familie sin psykiske helse. Det gis ingen garantier for god psykisk helse, eller fravær av psykisk uhelse, basert på bruken av produktet. Hvor stort utbytte kjøper har av Hjertefamilie er helt avhengig av kjøper, familiesituasjon, tidsbruk, nettverk, med mer. Hjertefamilie AS gir ingen garantier. Hjertefamilie AS forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, hvordan du kan møte barnet ditt på gode måter for å legge til rette for god psykisk helse, i tråd med oppdatert forskning og kunnskap om barns utvikling.

Medlemskapet i Hjertefamilie gir ikke kjøper (deg) rett på helsehjelp. Det etableres ikke et behandler-pasientforhold mellom Psykolog Mjelde (eller andre tilknyttet foretaket) og kjøper (deg). Det vil si at det er kjøper (deg) som har ansvaret for den psykiske helsen til eget barn og familie. Det er kjøpers ansvar å sørge for at du selv, barnet eller familien oppsøker helsehjelp, dersom det er behov for dette.

Det kan leses mer om hva som defineres som helsehjelp i Helsepersonelloven på lovdata.no

Kommunikasjon:
All kommunikasjon skjer på epost eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager.

4. Pris og Betaling
Prisen varierer etter når du meldte deg inn. Dersom du har valgt årsmedlemskapet får du to måneder gratis. Prisen på nåværende tidspunkt er 347 kr pr måned, eller 3470 kr pr år.

Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang per måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap. Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 2 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og Facebookgruppen, og miste dine tilganger.

5. Varighet og Oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv. 

Ved årsmedlemskap har du valgt å binde deg til ett år om gangen. Dersom du ikke sier opp medlemskapet vil du automatisk trekkes for et nytt år ved utgangen av årsmedlemskapet. Dersom du ikke ønsker å binde deg for et nytt år må du gi beskjed senest 14 dager etter ny årsavgift er trukket. 

Månedsmedlemskapet har ingen bindingstid, det vil si at hvis du velger å stoppe medlemskapet, vil du ha tilgang til portalen/Facebookgruppen ut den perioden du har betalt for. Medlemskapet ditt vil bli avsluttet når inneværende måned du har betalt for utløper.

Oppsigelse skjer ved at du logger deg inn i medlemskapet og administrer abonnementet ditt via Innstillinger - Faktureringsinfo. Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller Facebookgruppen.

6. Angrerett og garanti

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker.

7. Mislighold og Ansvar

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (portalen og Facebookgruppen) uten nærmere advarsel.

8. Utsettelse og Avlysning:

Hjertefamilie AS fforbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet i medlemskapet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften for inneværende måned. Kjøper vil ikke få refundert tidligere innbetalinger. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

9. Betingelser for bruk

Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper (deg) kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre.

Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

Hjertefamilie AS vil hele tiden forsøke å holde informasjonen på siden og i produktet korrekt og oppdatert, men vi kan ikke garantere at ikke feil vil oppstå. Hjertefamilie AS tar ikke ansvar for eventuelle tap eller feil som måtte skje basert på innholdet på siden.

10. Konfidensialitet:

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Hjertefamilie AS, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine egne personlige erfaringer og resultater.

11. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.

12. Konfliktløsning

Det er viktig for oss i Hjertefamilie AS at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg.

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

Kontakt:
Hjertefamilie AS
Org.nr.: 928 617 858
E-postadresse: [email protected]

Sist endret: 29.12.2022